Benvingut al Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Benavites.

La vila de Benavites vol convertir-se en un model de referència de la transparència i el bon govern en la gestió municipal. Per això aquest Ajuntament ha aprovat per unanimitat la posta en marxa d'aquets espai on line de Transparència, Accés a la informació, Reutilització de dades i Bon Govern.

La informació disponible en este portal ha sigut seleccionada tenint en compte tant la Llei Estatal 19/2013, de 9 de desembre, com la Llei Autonòmica 2/2015, de 9 d'abril, de Transparència, Bon Govern, i Participació Ciutadana, així com les recomendacions de l'Associació Internacional de la Transparència, avalada per l'ONU.

El Portal està concebut, no com una foto fixa, sinó com un portal que està en permanent actualització per a adaptar-se tant a les sol·licituds d'informació pública fetes pels ciutadans com als canvis normatius.

No pot entendre's, per tant, una administració moderna sense un progressiu acostament a les persones. Per això, des del nostre Ajuntament de Benavites, ens esforcem per adequar-nos a la Llei amb l'objectiu d'ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Confie en que la seua visita al nostre portal de transparència siga satisfactòria i li ajude a conéixer-nos un poc més.

 

Carlos Gil  Santiago 
           ALCALDE DE BENAVITES