VOLVER A INICIO

C) Transparència Económico-Financiera

C1.- Informació Comptable i Pressupostària

• Inventari de Béns i Drets

C2.- Transparència en els Ingressos i Despeses Municipals

 Termini mitjà de pagament (TMP) 4º trimestre 2014

C3.- Transparència en els Deutes municipals

 Deute Públic any 2011 fins a any 2015